Klienci wybierają nas za efektywność i terminowości naszej pracy, za fachowość i zdolność do osiągnięcia określonych rezultatów, za mobilność i kompleksowość naszych przedstawicielstw we wszystkich regionach Ukrainy, za elastyczność w stosunkach umownych. Codzienną pracą potwierdzamy Klientom naszą przychylność do sloganu „PRAGNIEMY SPRAWIEDLIWOŚCI”.

15 lat Doświadczenia: zawodoleni Klienci, dobrze chroniony biznes

HISTORIA

Historia powstania i rozwoju PLP Law Group sięga 2002 roku, kiedy zarejestrowano pierwszą spółkę Grupy – Spółkę giełdową. W 2004 r. Partnerzy Grupy założyli kancelarię prawną w formacie boutique prawnego, aby zapewnić Klientom wysoce wyspecjalizowaną obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego. W ciągu trzech lat czołową ekspertyzą Kancelarii prawnej staje ochrona biznesu od wrogich przejęć i rejderstwa.

W okresie 2008-2010 biorąc pod uwagę liczne prośby Klientów Partnerzy decydują się na zmianę formatu boutique na kompleksową obsługę prawną Klienta. W ramach dokonywanych zmian odbywa się kompleksowy rebranding Grupy, znacznie rozszerzają się praktyki prawne, w których prawnicy PLP Law Group udzielają zaawansowanych usług h, zwiększa się zespół pracowników, siedzibę biura przeniesiono na Podił, gdzie nadal przebywamy.

Obecnie do PLP Law Group należy kancelaria prawna, kancelaria adwokacka, sąd polubowny.

KANCELARIA PRAWNA

od 2004 roku
null

PRAWO KORPORACYJNE.
RYNKI KAPITAŁOWE

Więcej

null

PRAWO PODATKOWE I CELNE

Więcej

null

NIERUCHOMOŚCI
I BUDOWNICTWO

Więcej

null

PRAWO KONTRAKTOWE

Więcej

null

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Więcej

null

TOWARZYSZENIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Więcej

KANCELARIA ADWOKACKA

od 2017 roku
null

SĄD POLUBOWNY

Więcej

null

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

Więcej

null

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW. MEDIACJA

Więcej

null

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Więcej

null

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Więcej

null

PRAWO PRACY

Więcej

KANCELARIA
PRAWNA

od 2004 roku
null

PRAWO KORPORACYJNE.
RYNKI KAPITAŁOWE

Więcej

null

PRAWO PODATKOWE I CELNE

Więcej

null

NIERUCHOMOŚCI
I BUDOWNICTWO

Więcej

null

PRAWO KONTRAKTOWE

Więcej

null

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Więcej

null

TOWARZYSZENIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Więcej

KANCELARIA
ADWOKACKA

od 2017 roku
null

SĄD POLUBOWNY

Więcej

null

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

Więcej

null

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW. MEDIACJA

Więcej

null

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Więcej

null

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Więcej

null

PRAWO PRACY

Więcej

CZŁONKOWSTWO I WSPÓŁPRACA

PARTNERZY I RADCY

WYDARZENIA

III edycja Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej
«Możliwości współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze rolno-spożywczym»

1 lutego 2019 r. w ramach Centralnych Targów Rolniczych w Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie odbyła się III edycja Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej pt. Możliwości współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze rolno-spożywczym, zorganizowaną przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, w ramach której Andrii Popko przedstawił temat podstawowych uwarunkowań inwestycyjnych w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy, zwracając szczególną uwagę na eksport produktów rolnych do UE, zmiany ustawodawcze w kodeksie ziemskim Ukrainy, opodatkowanie rolnictwa oraz zapowiadane prognozy gospodarcze na najbliższe 3 lata. Więcej pod linkiem: www.pol-ukr.com

Partner PLP Law Group i Przewodniczący Komitetu PUIG ds. prawnych, celnych i podatkowych Andrii Popko na zaproszenie Polish-Ukrainian Chamber of Commerce 25 października wziął udział w I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą skierowane do polskich firm, które planują wyjście na rynki zagraniczne. Organizatorem wydarzenia wystąpiła Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH. Na naszym stoisku nie brakowało uczestników – liczne pytania przedsiębiorców polskich dotyczyły rynku ukraińskiego, założenia biznesu, eksportu itp. Ze swojej strony udzielaliśmy konsultacji prawnych w ramach zachodzących zmian ustawodawczych na Ukrainie. Tak ważne wydarzenie będzie sprzyjać rozwojowi, nowym możliwościom, nawiązaniu udanych relacji biznesowych pomiędzy Polską a Ukrainą.

PLP Law Group na zaproszenie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa wzięła udział w konferencji „Most gospodarczy Region Łódzki – Ukraina 2018” – swietną przestrzeń do przedstawienia swojej firmy i prowadzonej działalności, owocnych rozmów i nawiązania znajomości z łódzkimi przedsiębiorcami.

IMG_3576-COLLAGE

Seminarium: «Nowa ustawa Ukrainy «O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością»

20 kwietnia w biurze Plastics-Ukraina odbyło się seminarium pt. „Nowa Ustawa Ukriany „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odwpowiedzalnością”. Organizatorami przedsięwzięcia wystąpili PLP Law Group i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Partner PLP Law Group Andrii Popko przedstawił podstawowe nowele ustawy: nowy porządek tworzenia kapitału zakładowego spólki, osobliwości wyjścia uczestnika ze spółki, wprowadzenie instytutów umów korporacyjnych itp. Przewiduje się, że nowa ustawa o sp. z o. o. przyczyni się do poprawy klimatu inwestycyjnego, tworzenia nowych przedsiębiorstw i zapewni uczestnikom skuteczne mechanizmy zapobiegania i rozwiązywania konfliktów korporacyjnych.

Ś niadanie biznesowe: «Praktyka zamówień publicznych na Ukrainie. Problemowe aspekty dla ukraińskich i polskich firm»

Na dzisiejszym śniadaniu biznesowym „Praktyka zamówień publicznych na Ukrainie dla polskich i ukraińskich firm”, zorganizowanym przez PLP Law Group і Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Starszy Prawnik PLP Law Group Олег Новинський (Oleg Novynsky) i Dyrektor E-tender.UA – офіційний учасник системи публічних закупівель ProZorro Ivanna Melnick, na „żywych” przykładach przedstawili podstawowe pytania warunków dyskryminacyjnych, legalizacji dokumentów zagranicznych, a także zaplanowane zmiany ustawodawcze w zamówieniach publicznych. Prelegenci i uczestnicy dzielili się praktycznym doświadczeniem, zadawali pytania, a nawet dyskutowali. Dziękujemy za ciekawe i pożyteczne spotaknie.

Seminarium: «Jak osiągnąć sukces w kontaktach gospodarczych z Ukrainą»

PLP Law Group aktywnie angażuje się w promocję Ukrainy dla polskiego biznesu. Kolejnym świadectwem jest udział w seminarium w Warszawie.

Seminarium pt. „Jak osiągnąć sukces w kontaktach gospodarczych z Ukrainą” odbyło się 16 kwietnia w siedzibie #PAlilZ w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób, które miały okazję do zdobycia wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej, jak również networkingu. Wystąpienie Starszego Partnera PLP Law Group Andrii Popko cieszyło się zainteresowaniem głównie z powodu przedstawianych tematów, m.in. form organizacyjno-prawnych dla polskich firm, zmian ustawodawczych na Ukrainie, podatkowym systemie oraz księgowości. Ciekawe pytania i dyskusje toczyły się w trakcie Q&A.

Tak żywe zainteresowanie do rynku ukraińskiego wśród polskich firm pobudza do dalszego działania. Zorganizowanie podobnego seminarium planujemy jesienią b.r.

Dziękujemy organizatorom Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polish Investment and Trade Agency za możliwość udziału i nawiązania nowych kontaktów.

Po raz pierwszy kancelaria prawna PLP Law Group wzięła udział II Targach Wschodnich 13 – 14 marca 2018 r., które odbyły się w ramach XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie, zorganizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich na G2A Arenie Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce.

Na stoisku Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Partner PLP Law Group Andrii Popko przedstawił zachodzące zmiany prawne, ekonomiczne oraz ustawodawcze Ukrainy co sprzyjało pozyskiwaniu wiedzy merytorycznej przez licznych uczestników Forum. Od polskich przedsięiorców nie brakowało ani pytań, ani propozycji do nawiązania współpracy, pozyskiwania potencjalnych partnerów z Ukrainy. Podobne zainteresowanie do rynku ukraińskiego wśród polskich firm pobudza do dalszego działania. Forum jest doskonałą platformą dla pogłębienia dwustronnych relacji polsko-ukraińskich.

IMG_0996-COLLAGE

Seminarium: «Nowelizacja ustawy 2210-VIII. Ponowne uruchomienie koncepcji spółek akcyjnych»

Seminarium odbyło się przy wsparciu Krajowej Komisji Giełdowej Papierów Wartościowych współnie z IR agency i kancelarią prawną PLP Law Group.

Podczas seminarium Maksym Libanow ustawa deweloperska nawet bez prawa oddzielna prezentacja wyjaśnia, że stanowisko już weszły w życie, a które wejdą w życie z dniem 1 maja, 01 lipca tego roku, a nawet 01 styczeń 2019.

Oksana Paraskewy jako członek grupy roboczej w sprawie szczegółów i łatwość powieści Law 2210 posortowane funkcjonują Rady Nadzorcze, zaktsentuvala uwagę na cechy dla banków i przedstawił najważniejsze zmiany w procedurze zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akord końcowy brzmiał prezentacji partner i szef Corporate Law Group i Capital Market PLP Andrew Popko, który opowiedział publiczności o historiach dotyczących możliwości zagranicznych emitentów na giełdzie Ukrainy i koncentruje się na pytania dotyczące zmian powiązanych transakcji. A poza tym aktywnie przedstawił swoją prezentację przemówienia Maksyma Libanowa.

Promocja ukraińskich zamówień publicznych w Polsce

Po raz pierwszy w Polsce ukraińska kancelaria prawna PLP Law Group przy współpracy z instytucją państwową PARP przeprowadziła PRAKTYCZNE seminarium nt. zamówień publicznych w Ukrainie dla polskich firm.

Seminarium pt. „Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm” odbyło się 13 grudnia w siedzibie PARP w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział 40 uczestników, którzy mieli okazję do zdobycia wiedzy merytorycznej jak i praktycznej.

Organizatorami wystąpiła kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Osobne podziękowanie dla Kierownika WPHI Bartosza Musiałowicza, który udzielił poparcia idei zorganizowania seminarium.

Prelegentami seminarium od PLP Law Group byli Starszy Partner Andrii Popko i starszy prawnik Oleg Nowiński. Specyfikę oskarżeń oraz środki ochrony prawnej przysługujące nierezydentom przedstawił Ołeksander Szatkowski – konsultant Transparency International Ukraine ds. zamówień publicznych. O elektronizacji systemu zamówień publicznych opowiedziała Ivanna Melnyk – dyrektor platformy E-tender. Aktualną sytuację dostępu polskich przedsiębiorstw do sektora zamówień publicznych na Ukrainie określił Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. Polscy uczestnicy przyznali, że ukraińskie ustawodawstwo zamówień publicznych nie jest łatwe głównie z braku doświadczenia, właśnie dlatego nasi prelegenci poświęcili dużo uwagi praktycznym radom. Żywe zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły wystąpienia Starszego Partnera PLP Law Group Andria Popko oraz starszego prawnika ds. zamówień publicznych Ołega Nowińskiego. Andrii przedstawił informację o różnych formach organizacyjno-prawnych dla polskiego biznesu, zgodnych z ustawodawstwem Ukrainy oraz warunkami ofert przetargowych. Z kolei Ołeg korzystając z doświadczenia uczestnictwa polskich firm w ukraińskich przetargach opowiedział o najbardziej rozpowszechnionych błędach, które popełniają polscy uczestnicy oraz udzielił praktycznych porad ich uniknięcia. Podobne zainteresowanie do rynku ukraińskiego wśród polskich firm pobudza do dalszego działania. Kolejne seminarium planujemy w lutym 2018 roku już w Kijowie. W tym seminarium planujemy przedstawić pytania uczestnictwa ukraińskich firm w polskich przetargach. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia za kolejnymi wydarzeniami poprzez naszą stronę https://www.facebook.com/plp.law.group/ oraz blogi jakzalozycfirmenaukrainie.com i zamowieniapublicznenaukrainie.com

BLOGI

Blog poświęcony jest różnym aspektom działalności spółek na Ukrainie, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, osobliwości rejestracji osoby prawnej, walne zgromadzenia akcjonariuszy /udziałowców, relacje korporacyjne między uczestnikami, współdziałanie organów zarządzających i kontrolnych, reorganizacja przedsiębiorstw, likwidacja i upadłość.

Tematyka bloga obejmuje głównie zmiany w ustawodawstwie Ukrainy, m. in. przepisach prawnych dla przedsiębiorców, procedurze zatrudnienia obcokrajowców, osobliwościach ukraińskiego systemu podatkowego, zarządzaniu korporacyjnym w ukraińskich spółkach z o. o. i spółkach akcyjnych.

Blog głównie jest poświęcony omówieniu najważniejszych kwestii dot. przetargów publicznych na Ukrainie oraz specyfice udziału w nich firm zagranicznych. Blog skierowany do zainteresowanych polskich firm – zamawiających i jest pomocny w odniesieniu do procedur przetargowych na Ukrainie.

ZAUFALI NAM

KONTAKT

Adres

ul. Illińska, 8,
Business Centre «Illinsky»
11 wejście, 6 piętro
Kijów, Ukraina, 04070

Теl | Faks

+380 44 3777361

e-mail

info@plp.kiev.ua

Możesz również skontaktować się z nami
poprzez poniższy formularz kontaktowy:

Wysłać

My na mapie
Nasze biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00