+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Контрактне право

Договірне/Зобов’язальне право (оформлення договірних зобов’язань, due diligence)

Успіх будь-якої господарської діяльності багато у чому залежить від рівня підготовки і подальшого юридичного оформлення договірних правовідносин. Однак, як свідчить юридична практика, учасники договірних правовідносин не завжди мають можливість та достатній фаховий рівень для скрупульозного та професійного опрацювання всіх умов конкретного договору, що породжує для них суттєві проблеми.

Так, недостатня увага до питань складання та оформлення договорів може спричинити такі негативні наслідки як подальше виявлення пунктів договору, що мають неоднозначне тлумачення і які кардинально змінюють умови правочину, виявлення відсутності ефективних механізмів захисту прав та інтересів контрагента в процесі виконання договору, визнання договору недійсним або неукладеним. Від цього ж залежить і результат врегулювання можливих розбіжностей між контрагентами і, якщо таке трапляється, врегулювання судових спорів.

Одночасно, недосконалість чинного законодавства України призводить до того, що в більшості випадків правові норми, котрі покликані врегулювати правовідносини сторін, виявляються недосконалими, малоефективними та призводять до несприятливих умов для однієї з сторін.

Наприклад, дуже гострим правовим питанням сьогодення є укладання договорів приєднання, умови якого встановлені однією із сторін у стандартній формі, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Тобто, укладання такого договору не передбачає двостороннє обговорення договірних умов, так як згідно зі ст. 634 ЦК України друга сторона не може запропонувати свої умови договору. В умовах повсякденного монопольного становища багатьох суб’єктів господарювання (в першу чергу тих, котрі відносяться до державного сектору) зацікавлена особа просто позбавлена можливості у виборі адекватного контрагента на ринку певної продукції  або послуг і, відповідно, змушена погоджуватись на укладання будь-яких запропонованих договорів приєднання, навіть тих, які містять несприятливі для неї умови.

Проте, навіть в таких випадках правники PLP Law Group мають позитивну практику скасування або зміни несприятливих для клієнта умов договору приєднання як в судовому порядку, так і шляхом співпраці з органами прокуратури та антимонопольним комітетом в рамках захисту від недобросовісної конкуренції.

Також украй важливим перед укладанням договорів є здійснення заходів due dilligence. Адже важко переоцінити значення попередньої юридичної перевірки діяльності контрагента та / або об'єкту договору (нерухомості, інтелектуальної власності так далі).  Перевірка відсутності банкрутства контрагента, наявності судових спорів стосовно об’єкта правочину, судових спорів з питань стягнення з контрагента дебіторської заборгованості, перевірка виконання податкових зобов’язань, балансової звітності контрагента, що в сукупності свідчитиме про рівень платоспроможності контрагента, це тільки частина заходів, які можуть вчиняти наші юристи при супроводженні укладання договорів в рамках due dilligence.

У випадку експертизи договору, представленого Вам контрагентом, наші правники здійснюють повну  юридичну перевірку документу на його відповідність чинному законодавству, складають правові висновки, що містять опис  як юридичних так і фінансових ризиків, які можуть стати наслідком роботи з цим договором, здійснюють корегування редакції та зміни деяких формулювань договору для більш точного і правильного його розуміння. Варто також зауважити, що ми не працюємо по шаблонних договорах, а завжди підходимо до кожного завдання індивідуально, зважаючи на всі особливості і нюанси правовідносин сторін та враховуючи, в першу чергу, максимальну захищеність прав та інтересів клієнта.