+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Реорганізація

В більшості випадків реорганізація проводиться задля залучення нових інвестицій, адаптування діяльності товариства до реалій законодавства, реалізації стратегічних цілей, спрямованих на розвиток бізнесу. Також певною метою реорганізації може бути диверсифікація діяльності, вихід на нові ринки, одержання доступу до ресурсів, створення концернів, холдингів тощо.

Процедура реорганізації, як правило, це результат корпоративного управління діяльністю товариства через прийняття відповідних рішень вищим органом управління.

Згідно чинного законодавства під реорганізацією розуміють процедуру припинення юридичної особи (злиття, приєднання, перетворення, поділ). Разом з тим, в результаті припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення утворюється нова юридична особа – правонаступник.

Для об’єднання, концентрації активів застосовується таки види реорганізації, як злиття, приєднання та перетворення.
У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.
У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки попереднього суб'єкта господарювання.

Для дроблення активів застосовують таку реорганізація, як поділ та виділ.
До видів реорганізації також відноситься і виділ, в результаті якого відбувається утворення нового суб’єкта господарювання без припинення юридичної особи, з якої здійснюється виділ. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта.
У разі поділу суб'єкта господарювання усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.
Однак, чинним законодавством передбачена також можливість примусового поділу діючого суб'єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства України.   

Так, згідно ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції»  за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про: примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Яким би не був обраний шлях реорганізації товариства, необхідно розуміти, що кожен вид реорганізації має свої особливості та складнощі. Недотримання чіткої процедури кожного з видів реорганізації може призвести до негативних наслідків, як наприклад:

  • порушення прав акціонерів (учасників) товариства;
  • порушення прав кредиторів;
  • порушення процедури скликання та проведення зборів в результаті чого з боку контролюючих органів застосовуються фінансові санкції;
  • визнання зборів на яких прийнято рішення про реорганізацію недійсними;
  • порушення вимог антимонопольного законодавства, що знову таки призводе до значних фінансових санкцій.  

Комплексний аналіз фінасово-господарського стану товариства та експертний консалтинг дозволить Вам обрати вірний шлях розподілу власних активів та уникнути порушення законодавства під час проведення реорганізації.