+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Реструктуризація

Одним із інструментів фінансового оздоровлення підприємств є реструктуризація.

Реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.

Керуючись даним визначенням можна зробити розмежування між категоріями реструктуризація підприємства та реорганізація. Поняття реструктуризація є більш ширшим, оскільки включає в себе поряд з іншими заходи, спрямовані на реорганізацію підприємства. Основний зміст реструктуризації полягає в повній або частковій зміні власника статутного капіталу даної юридичної особи або в зміні організаційно-правової форми організації бізнесу.

Практичними наслідками реструктуризації підприємства мають стати:

  • підвищення гнучкості та адаптивності бізнесу;
  • покращання системи прийняття рішень;
  • зростання самостійності та відповідальності підрозділів;
  • втілення стратегії розвитку та отримання конкретних результатів у вигляді залучення інвестицій;
  • розширення ринків збуту;
  • зростання обсягів виробництва, доходу, прибутку, зниження затрат та втрат;
  • зменшення впливу негативних факторів на роботу підприємства.

Слід зазначити, що універсальної моделі реструктуризації для всіх підприємств не існує.

Тому, для кожного окремого підприємства формується окремий проект реструктуризації, який вимагає індивідуального підходу. При цьому беруться до уваги цілі реструктуризації, її масштаби, глибина та джерела фінансування.

Запорукою продуктивної реструктуризації є насамперед команда правників та спеціалістів, які завдяки своєму досвіду та знанням здійснять аналіз поточної ситуації та забезпечать формування програми реструктуризації, тобто встановлення конкретних дій з визначенням строків та необхідних ресурсів.