+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Податкове та Митне право

Нарахування та сплата податків сьогодні є невід'ємною частиною діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Чинне податкове законодавство не позбавлене недоліків, оскільки надто швидко і часто змінюється, є заплутаним, містить чимало декларативних норм, чим створює безліч перешкод для ефективного функціонування системи оподаткування. Тому запорукою її стабільності має стати створення податкової системи, здатної забезпечити оптимальне конкурентне середовище для бізнесу з одночасним впровадженням ефективного фіскального інструменту.

Серед основних проблем сучасної податкової системи слід виокремити наступні: 

  • надмірне податкове навантаження;
  • ведення підприємствами  подвійного  обліку  –  бухгалтерського  і  податкового,  щомісячна підготовка численних  звітів,  впровадження  нових  засобів  автоматизації  облікової  роботи,  потреба відстежувати  часті  зміни  нормативної  бази;
  • методи обчислення податків, встановлені у законодавчих актах включають надто складні алгоритми обчислення  податків, що призводить для  помилок і зловживань як з боку платників,  так і з боку податківців.
  • поширення практики, коли тягар податкового тиску перекладається на ті підприємства, які працюють легально і доволі прибутково. Це спонукає  керівників  таких  компаній  шукати  шляхи  отримання  податкових  пільг,  замість того  щоб  підвищувати  ефективність  своїх  підприємств.

Чимало проблем у вітчизняних підприємців виникає в царині правозастосування норм податкового законодавства. Наведемо декілька прикладів спірних питань, котрі наші правники допомогли вирішити своїм клієнтам.

Зокрема, до прикладу питання справляння фіксованого сільськогосподарського податку. Чи впливає оформлене право користування земельними ділянками на розмір об’єкта оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком, а також на правомірність перебування с/г товаровиробника в статусі платника цього податку? Адже податкове законодавство не вимагає належним чином оформлення та державної реєстрації відповідних прав на користування земельними ділянками,  як обов’язкової ознаки для кваліфікації відповідної ділянки як такої, що знаходиться у користуванні с/г товаровиробника. Отже в листі Вищого адміністративного суду міститься висновок про те, що відсутність належного оформлення земельних ділянок, зокрема відсутність державної реєстрації відповідних договорів оренди, не є підставою для звільнення платника фіксованого с/г податку від нарахування податку з площі всіх ділянок, що перебувають у його користуванні, а тому фіксований с/г податок сплачується з усіх земель, що фактично використовуються платником цього податку для виробництва с/г продукції.

Непоодинокі випадки порушення податкового законодавства податковими органами, наприклад, щодо неправомірного визначення платникам податків податкового боргу. Зокрема, Постановою Харківського окружного адміністративного суду встановлено, що у Позивача переплата по податку на прибуток становила 1 691 714 грн. Позивач  звернувся до податкового органу з проханням провести зарахування переплати в рахунок погашення авансового платежу з податку на прибуток, в чому йому було відмовлено. Суд дійшов висновку, що податковий орган порушив норму Податкового кодексу, який визначає, що сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів. Тобто, в даному випадку податковий орган повинен був самостійно без будь-якої заяви позивача здійснити зарахування суми надміру сплаченого ним платежу з податку на прибуток у рахунок авансового платежу з податку на прибуток, чого він безпідставно не вчинив.