+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Публічне розміщення акцій

Первинне публічне розміщення акцій (ІРО) має досить значну перспективу, оскільки є одним з найбільш ефективних шляхів залучення коштів. Ринок ІРО є дієвим та перспективним для залучення іноземного капіталу. У класичному розумінні ІРО (Initial Public Offering) – це первинне публічне розміщення національних акцій на міжнародному фондовому ринку з метою залучення зовнішніх довгострокових інвестицій

У вітчизняному законодавстві, зокрема у ст. 28 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", первинне публічне розміщення - це спосіб емісії цінних паперів,  що  передбачає їх відчуження на підставі опублікування взасобах  масової  інформації  або  оприлюднення  в будь-який інший спосіб  повідомлення  про  продаж  цінних  паперів,  зверненого до заздалегідь  не  визначеної  кількості осіб.

Загалом залучення ІРО-інвестицій сприяє зростанню статусу, кредитного рейтингу і престижу компанії-емітента, забезпечує підвищену ліквідність її акцій, перетворюючи їх на ліквідний засіб платежу: продані на престижних майданчи­ках акції можуть виступати як застава для отримання боргового фінансування або використовуватися замість грошових коштів у поточній діяльності компанії. Це, у свою чергу, полегшує компанії доступ до позикових коштів іноземних фінансо­вих установ, що є набагато дешевшими, ніж у країнах СНД, і надаються на більш тривалий термін.

IPO передбачає зміну самої стратегії розвитку бізнесу. Процес ІРО потребує багатьох структурних та управлінських змін, адже репутація компанії, прозорість її фінансової й управлінсь­кої системи — необхідна складова будь-якого успішного первинного публічного роз­міщення.

З метою проведення власних ІРО вітчизняним компаніям доведеться перебудовувати корпоративну структуру під міжнародні стандарти. Для залучення ІРО-інвестицій  підприємство повинно дотримуватися жорстких вимог щодо її відкритості. Фінансова звітність підприємства повинна відповідати принципам прозорості та складатися згідно з правовими вимогам тієї країни, де розташована біржа. Так, виходячи на біржі США, доведеться перебудувати фінансову звітність згідно з принципами бухгалтерського обліку US GAAP. Європейські біржі вимагають застосування в компанії принципів МСФЗ (IFRS). Незважаючи на те, що Мінфін України намагається національні стандарти наблизити до міжнародних, на сьогодні досить не багато фінансових менеджерів уміють застосовувати стандарти МСФЗ на практиці. Залежно від вимог біржі, підприємству доведеться представити на аналіз свою бухгалтерську звітність. Як правило, подається звітність за попередні 3 роки, при чому вже трансформована у відповідності до МСФЗ або US GAAP. Ці звіти повинні бути завірені аудитором після перевірки достовірності фінансової інформації, що міститься в них.

Крім цього підприємство, що має намір залучити ІРО-інвестиції,  має відповідати такій вимозі як стабільність. У жорстких посткризових умовах зацікавити інвесторів зможуть тільки компанії, що міцно стоять на ногах. Перш ніж виходити на біржу, необхідно зайняти лідируючу позицію в галузі або сегменті ринку. Також компанія повинна довести, що вона налаштована на довгострокову роботу. У цьому допоможе наявність довгострокових ліцензій, власних торгових марок і технологій, складних для копіювання конкурентами.

Досвід попередніх ІРО свідчить, що значною мірою успіх цього заходу зале­жить від правильного вибору біржі, на якій буде проведено розміщення. Компанії, що супроводжують процедуру ІРО, найчастіше пропонують емі­тентам ті біржі, на яких мають особистий досвід роботи. Українські компанії прагнуть співпрацювати насамперед з Лондонською, Франкфуртською та Варшавською біржами.

Переважна більшість компаній малої та середньої капіталізації спочатку до IPO не готові. По-перше, в цілях захисту бізнесу його складові (виробництво, збут, постачання) юридично розведені. У кращому випадку всі ці частини належать власнику як фізичній особі. У нас, як правило, один і той же бізнес діє через кілька юридичних осіб, тому майже завжди виникає питання структури групи та підготовки консолідованої звітності. Виводити на IPO непідготовлений до цього бізнес не стане жоден власник, а супроводжувати таке розміщення не візьметься жоден консультант. Адже невдале IPO нашкодить і репутації консультанта, і бізнесу компанії-емітента. Саме тому власникам рекомендується працювати тільки з досвідченими консультантами з фінансів і комунікацій, що супроводжували IPO компаній із країни, ринку чи галузі, в якій працює потенційний емітент.