+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Медіація

З 2009 року у складі PLP Law Group діє Асоціація «Медіаційне партнерство», в рамках якої правники PLP Law Group (медіатори) віднаходять рішення, котрі обопільно задовольняють сторони суперечки.
В сучасному світі ринкової економіки прагнення суб’єктів господарювання до підвищення зростання рівня конкурентоздатності не рідко стає підставою виникнення конфліктних ситуацій, вирішення яких ускладнюється емоційної складовою контрагентів конфлікту. На жаль в повсякденному житті також виникають різного роду конфліктні ситуації, які не пов’язані із здійсненням господарської діяльності, але незалежно від підстав та обставин виникнення того чи іншого спору, кожна його сторона прагне досягнути найбільш сприятливих для себе результатів.

Однак, не дивлячись на чисельну кількість конфліктних ситуацій, кожна з них має окремий шлях вирішення. В залежності від цілей вирішення конфлікту кожна його сторона має право обирати найбільш прийнятний для неї шлях врегулювання спору.

Одним із способів вирішення конфлікту є «медіація». Даний термін бере походження від латинського «mediare», що в перекладі означає посередництво. Медіація – це спосіб вирішення конфлікту за участю незалежного посередника, який виступає в ролі медіатора. Медіація має на меті прийняття найбільш прийнятного для сторін конфлікту рішення.

Розвиток процедури медіації бере початок з другої половини 20 століття. Прийнято вважати, що засновниками такого альтернативного способу вирішення конфлікту є держави англосаксонського права (Великобританія, Сполучені Штати Америки, тощо). З часом, застосування процедури медіації  перейняли Європейські держави.          

Медіація як спосіб врегулювання конфлікту набуває широкої популярності в сучасному світі. Про популярність альтернативних способів вирішення спорів свідчить розробка основним юридичним органом системи Організації Об’єднаних Націй у сфері міжнародної торгової (ЮНСІТРАЛ) Типового Закону про міжнародну комерційну узгоджувальну процедуру.

Процедуру медіації також можна назвати процедурою примирення, під час якої юрист-медіатор намагається примірити сторін конфлікту, а вразі передачі спору на розгляд до суду довести процес врегулювання спору на стадію укладення мирової угоди, адже метою медіації є також і прийняття сторонами рішення з урахуванням інтересів кожної сторони.

В юридичній практиці медіація застосовується в різних правовідносинах, наприклад: трудові відносини, спадкові, сімейні, міжнародно-правові, кримінальному праві, тощо.

З набранням чинності Кримінального процесуального кодексу України процедура медіації, як примирення, стає дедалі актуальною, оскільки ч. 4 ст. 56 КПК України передбачено, що  на всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та цим Кодексом випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Тактика юриста-посередника при наданні медіаційних послуг відрізнятися від тактики захисту юристом інтересів клієнта в суді, оскільки захищаючи інтереси клієнта в суді юрист здійснює правову оцінку обставин справи орієнтуючись на захисті лише однієї сторони – свого клієнта, під час медіації діяльність юриста спрямована саме на врегулювання спору з урахуванням інтересів кожної сторони.     

Перевагами медіації як альтернативного способу вирішення спору є:

  • Збереження партнерських відносин конфліктуючих сторін,
  • Неупередженість медіатора,
  • Економія часу,
  • Конфіденційність процесу,
  • Добровільна участь сторін,
  • Самостійність прийняття рішення.