+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Представництво у судових інстанціях

При наданні правової допомоги Клієнту в рамках супроводження судового спору наші правники дотримуються комплексного та системного підходу, аніж просто складення процесуальних документів та участь в судових засіданнях. Так нами постійно аналізується та використовується актуальна судова практика, процесуальні новації колег-юристів та аналітичні матеріали правників-науковців; у рамках судового процесу нашими юристами можуть застосовуватися різноманітні заходи, спрямовані на досягнення позитивного результату в спорі з опонентом.
Судова форма захисту є однією з гарантій, передбачених у Конституції України.

Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина гарантується безпосередньо на підставі Конституції України.

В залежності від виду та складу правовідносин, громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи вправі обрати найбільш прийнятний спосіб захисту своїх законних прав, свобод та інтересів.

Основні способі захисту цивільних права та інтересів зазначені в ст. 16 Цивільного кодексу України, серед яких:

  • визнання права;
  • визнання правочину недійсним;
  • припинення дії, яка порушує право;
  • відновлення становища, яке існувало до порушення;
  • примусове виконання обов'язку в натурі;
  • зміна правовідносин;
  • припинення правовідносин;
  • відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
  • відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
  • визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка 17 липня 1997 року була ратифікованою Верховною Радою України, кожен має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Статтею 55 Конституції України передбачено право кожного, будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Виходячи з правового аналізу вказаних норм законодавства та враховуючи зміст ст. 124 Конституції України, відповідно до якої  судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, способи захисту передбачені ст. 16 Цивільного кодексу України, не є вичерпними.

На жаль, в судовій практиці зустрічаються випадки, коли суди загальної юрисдикцію відмовляють в задоволені позову лише на тих підставах, що особа – Позивач обрала неналежний спосіб судового захисту свого порушеного права.

Як правило, такі рішення стають наслідками некомпетентності суддів в процесуальних питаннях судового захисту, некомпетентності осіб, які звертаються до суду та їх представників, які надають послуги юридичного захисту законних прав, свобод та інтересів.

Тому, обравши такий механізм захисту прав, свобод та інтересів, як судовий, необхідно вже на початковому етапі мати ефективну стратегію захисту своїх прав, в тому числі правильно обраний спосіб захисту, в чому Вам допоможуть правники нашої Компанії, що дозволить зекономити Ваш час та отримати впевненість у складній ситуації.