+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Третейський суд

З метою швидкого та неупередженого вирішення цивільно-правового або господарсько-правового спору та отримання об’єктивного судового рішення, винесеного на підставі норм чинного законодавства України з урахування всіх обставин справи, Ви можете звернутись до Постійно діючого Третейського суду (свідоцтво № 044-2009 від 16.12.2009 р.), котрий провадить свою діяльність у складі PLP Law Group.

Згідно Закону України «Про третейські суди» третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Підставою для передачі спору на розгляд третейського суду є наявність між сторонами третейської угоди (третейського застереження).

Слід мати на увазі, що спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом (місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом) рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, за винятком:

 • справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
 • справ, пов'язаних з державною таємницею;
 • справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов'язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 • справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Перевагами розгляду справи Третейським судом є:

 • Оперативність;
 • Конфіденційність;
 • Можливість обрання судді для розгляду судової справи;

  Обов’язковість рішення для сторін спору.