+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Захист у кримінальних справах щодо злочинів у сфері службової та професійної діяльності

У разі коли ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів або його приховування вчинено шляхом службового підроблення чи підроблення документів, дії винної особи додатково кваліфікуються за ст. 366 чи ст. 358 КК. При цьому підроблення, вчинене службовою особою, може кваліфікуватися за ст. 366 КК незалежно від того, до якої відповідальності (кримінальної чи адміністративної) її буде притягнуто за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

Поняття службової особи міститься в статті 18 КК України та в прим.1 до статті 364 КК України.  Службовими особами у статтях 364, 368, 368 2, 369 Кримінального кодексу України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Як свідчать тенденції здійснення досудових розслідувань в Україні практично кожну особу, яка наділена організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими функціями, можна притягнути до кримінальної відповідальності, передбаченої статтями 364-365-1 Кримінального кодексу України. Вищевказані статті  застосовуються практично у всіх можливих випадках зловживань службових осіб, коли відповідно відсутня спеціальна кримінально-правова норма.

Слід зазначити, що Верховний суд України зробив висновок,  що стаття 364 КК України є бланкетною, тому для її застосування необхідно посилатися на конкретні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність посадової особи, які були порушені з використанням службового становища.

Абсолютно аргументовано стверджуємо, що для інкримінування зазначених вище  норм Кримінального кодексу України необхідні наступні обов’язкові умови: з’ясування питання чи наділена особа організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими функціями; чи була завдана істотна шкода державним чи суспільним інтересам, охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, що є невід’ємною ознакою злочинів у сфері службової діяльності; вчинення того чи іншого діяння всупереч інтересам служби з використанням службових повноважень чи становища; корисливий мотив злочину.

На нашу думку однією із умов для удосконалення статей кримінального законодавства, які передбачають кримінальну відповідальність службових осіб є зміна формулювання «всупереч інтересам служби», яке наразі продовжує залишатися рудиментом ст. 165 КК УРСР (1960 р.) – кримінального закону радянського періоду і в теперішніх умовах його необхідно замінити на більш конкретне, правильне і сучасне формулювання.