+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Аграрно-харчовий сектор

У рамках цієї практики ми надаємо юридичні послуги з питань:

  • Юридичного забезпечення правочинів  із земельними ділянками та реєстрація речових прав
  • Юридичного супроводу укладання форвардних контрактів, випуску аграрних розписок
  • Юридичного забезпечення правочинів, пов’язаних із залученням зовнішнього фінансування (кредитування, торгове фінансування, інвестиції в акціонерний капітал, випуск боргових паперів)
  • Ліцензування у сфері підприємств харчової промисловості
  • Захисту інтересів клієнта під час перевірок контролюючими органами
  • Судового захисту.

Нижче хочемо навести приклади декількох проблемних питань, з якими стикаються підприємці, що працюють у цій галузі, та по яких правники PLP Law Group маєють певну юридичну практику їх розв’язання.

Титульна реєстрація права власності.

З 1 січня 2013 року власники земельних ділянок зіштовхуються з проблематикою відчуження земельних ділянок. Зокрема, це пов’язано з тим, що Державний реєстр речових прав на нерухоме майно був утворений з нуля, а не увібрав у себе увесь масив відомостей про речові права на нерухомість, накопичених за попередні періоди. І хоча Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і гарантував дотримання цих прав, але для здійснення будь-якого правочину з нерухомим майном вони фактично стали підлягати обов’язковій «перереєстрації». Все це утворило додаткові, і головне - необґрунтовані складнощі для власників земельних ділянок.

Державна реєстрація права оренди на землі сільськогосподарського призначення.

Кількість договорів оренди таких земель, які укладаються протягом одного року, іноді складає декілька мільйонів на рік. Орендодавець за кожним договором оренди нині має державний акт на право власності на земельну ділянку, який свідчить про те, що держава вже визнала це право. Однак за новим порядком для укладення нового договору і державної реєстрації права оренди у Державному реєстрі необхідно ще раз зареєструвати право власності. Ще гірша ситуація із продовженням терміну оренди за договорами, укладеними до 2013 року. В такому випадку, окрім реєстрації права власності, необхідно здійснити також реєстрацію існуючого права оренди, і лише потім – вносити до Реєстру відомості про продовження терміну.

Форвардні контракти.

Індивідуальний характер укладення форвардних контрактів доз­воляє досить точно визначити  ризики, які відповідають потребам сторін. Форвардні контракти мають суттєву перевагу над ф’ючерсними контрактами, оскільки не потребують щоденної переоцінки за поточним курсом або ставками. Здійснення бух­галтерських проведень форвардного контракту за рахунками відбувається тільки двічі — на дату укладання угоди і на дату платежу. Процес щоденної переоцінки фінансових інструментів підвищує мінливість прибутку, що в цілому небажано, а форвардні контракти дозволяють цього уникнути. Однак, головний недолік форвардних угод полягає у неможливості маневрування. Умова обов’язкового виконання не дозволяє до­строково розірвати угоду або змінити її умови, а відсутність вторинного форвардного ринку не дає змоги перепродати контракт. Як наслідок, форвардні контракти мають низьку ліквідність, а ризик невиконання зобов’язань за ними досить високий, що підтверджує судова практика. Натомість наш досвід показує, що юридично виважений текст такого договору мінімізує зазначені ризики та робить його максимально прийнятним для провадження бізнес-процесів.