+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Банки

Останнім часом у банківському секторі актуальності набуло питання відчуження/придбання портфелів проблемних кредитів.

Як правило, для такого продажу використовується договір факторингу, як найбільш вигідна договірна конструкція, що дозволяє продавати кредити фінансовим установам з дисконтом. Але також використовують і так звані договори цесії або передачі права вимоги. Правова природа цих договорів майже однакова, але існують суттєві відмінності у шляхах їх реалізації та оподаткування відповідних операцій. Утім обов’язковою передумовою для укладення тих чи інших договорів, за якими передаються проблемні кредити, є передпродажний аналіз кредитного портфеля,який  проводиться для визначення перешкод для укладення договору, класифікації і структурування кредитного портфеля, а також з метою розробки стратегії та отримання більшого обсягу стягнення заборгованості. Правовий аналіз кредитного портфеля є одним з ключових етапів підготовки до передачі кредитного портфеля, мета якого полягає у визначенні можливості передачі кредитів та оцінки якості кредитного портфеля з правової точки зору.

Тож, наші знання в царині фінансового права та досвід практичної роботи з кредитними портфелями дозволяє здійснити чітку, сумлінну та швидку оцінку такого портфелю, а також забезпечити беззастережну передачу проблемних кредитів з повним дотриманням вимог як цивільного, так і податкового законодавства України з урахуванням останніх судових преюдицій, пов’язаних з питаннями передачі проблемних кредитів.

PLP Law Group з питань трансакцій портфелів проблемних кредитів надає наступні послуги:

  • Аналіз кредитного портфеля,
  • Підготовка проектів договорів, за якими передається кредитна заборгованість,
  • Консультування з правових і податкових питань придбання/відчуження проблемних кредитів,
  • Повний юридичний супровід трансакції кредитного портфеля.