+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Деякі аспекти розгляду спорів, що виникають з кредитних правовідносин

Загальна інформація щодо кредитування

В часи ринкових відносин кредит став одним з основних ключових засобів руху капіталів. Термін «кредит» (від лат. creditum) позика, довіра, борг. У сучасному розумінні термін «кредит» — це отримання споживачем послуг певного капіталу визначеного у грошовій формі (валюті) на умовах забезпеченості, повернення, цільового використання і насамперед оплатності.

Детальніше...

Звільнення директора: самого бажання замало

Рішенням від 12.01.2010 р. у справі N 1-рп/2010 за конституційним зверненням ТОВ «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг» Конституційний суд України дав офіційне тлумачення ч. 3 ст. 99 ЦК України, згідно з яким зміст положень ч. 3 ст. 99 ЦКУ треба розуміти як право компетентного (уповноваженого) органу товариства усунути члена виконавчого органу від виконання обов'язків, які він йому визначив, у будь-який час, на свій розсуд, з будь-яких підстав, але за умови, якщо в установчих документах товариства не були зазначені підстави усунення.

Детальніше...

Купівля житла в новобудовах: як мінімізувати ризики

Типова забудова вже відходить в минуле, оскільки переважна більшість населення почала віддавати перевагу новим житловим комплексам, які все частіше почали отримувати не лише яскраві назви, а й власне обличчя, яке неможливо переплутати з будь-яким іншим.

Детальніше...

Новації у правовому регулюванні ІСІ

З 1 січня 2014 року набрав чинності Закон України «Про інститути спільного інвестування» №5080-VI (надалі-Закон). Закон передбачає цілу низку новацій.

Детальніше...

Особливості корпоративного управління інститутів спільного інвестування

З 1 січня 2014 року набрав чинності Закон України «Про інститути спільного інвестування» №5080-VI (надалі-Закон), яким впроваджено нові вимоги щодо корпоративного управління інститутів спільного інвестування та вдосконалено діяльність органів корпоративного фонду. Відповідно до зазначеного Закону діяльність зі спільного інвестування здійснюють корпоративні та пайові фонди.

Детальніше...

Фіктивність емітентів цінних паперів в Україні

На сьогоднішній день безліч підприємств отримали листи від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі- НКЦПФР), стосовно надання інформації, яка пов’язана із питанням фіктивності емітентів цінних паперів.

Детальніше...