+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Індустрії

Заради ефективного юридичного супроводу галузевої діяльності Клієнта ми:

 • робимо значні інвестиції часу у вивчення галузевої проблематики,
 • занурюємося у суто господарські питання функціонування окремих секторів бізнесу,
 • віднаходимо неузгодженість певних правових галузевих питань,
 • визначаємо шляхи убезпечення бізнесу Клієнта від впливу подібних юридичних нюансів,

забезпечуючи належний фаховий рівень клієнтської підтримки.

Фінансові послуги

Якщо за договором за певну винагороду передається право вимоги грошового боргу, то такий договір є договором факторингу, за яким фактором може бути лише банк або інша фінансова установа. Якщо ж передається право вимоги грошового боргу без сплати за послугу або передається за винагороду право вимоги не грошового боргу, то договір не вважається факторинговим, а є договором відступлення права вимоги, і новим кредитором за таким договором може бути будь-яка особа.

Банки

Останнім часом у банківському секторі актуальності набуло питання відчуження/придбання портфелів проблемних кредитів.

Як правило, для такого продажу використовується договір факторингу, як найбільш вигідна договірна конструкція, що дозволяє продавати кредити фінансовим установам з дисконтом. Але також використовують і так звані договори цесії або передачі права вимоги. Правова природа цих договорів майже однакова, але існують суттєві відмінності у шляхах їх реалізації та оподаткування відповідних операцій. Утім обов’язковою передумовою для укладення тих чи інших договорів, за якими передаються проблемні кредити, є передпродажний аналіз кредитного портфеля,який  проводиться для визначення перешкод для укладення договору, класифікації і структурування кредитного портфеля, а також з метою розробки стратегії та отримання більшого обсягу стягнення заборгованості. Правовий аналіз кредитного портфеля є одним з ключових етапів підготовки до передачі кредитного портфеля, мета якого полягає у визначенні можливості передачі кредитів та оцінки якості кредитного портфеля з правової точки зору.

Тож, наші знання в царині фінансового права та досвід практичної роботи з кредитними портфелями дозволяє здійснити чітку, сумлінну та швидку оцінку такого портфелю, а також забезпечити беззастережну передачу проблемних кредитів з повним дотриманням вимог як цивільного, так і податкового законодавства України з урахуванням останніх судових преюдицій, пов’язаних з питаннями передачі проблемних кредитів.

PLP Law Group з питань трансакцій портфелів проблемних кредитів надає наступні послуги:

 • Аналіз кредитного портфеля,
 • Підготовка проектів договорів, за якими передається кредитна заборгованість,
 • Консультування з правових і податкових питань придбання/відчуження проблемних кредитів,
 • Повний юридичний супровід трансакції кредитного портфеля.

Фінансові установи

Постійний моніторинг змін чинного законодавства та судової практики в сфері надання фінансових послуг дозволяє PLP Law Group пропонувати готові рішення щодо подолання проблем, з якими фінансові установи можуть стикнутися, та упередити негативні наслідки неправильного правозастосування.

Доступ до аналітичної бази судових рішень дозволяє прогнозувати результати вирішення судових справ за участю фінансових установ, в т.ч. у спорах із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та іншими контролюючими органами.

PLP Law Group надає наступні послуги з питань діяльності  небанківських фінансових установ:

 • Реєстрація юридичної особи (юридичне забезпечення процедури формування статутного капіталу),
 • Одержання необхідних ліцензій та дозволів,
 • Одержання статусу фінансової установи,
 • Консультування з податкового планування фінансової установи,
 • Консультування з питань фінансового моніторингу,
 • Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі,
 • Представництво інтересів фінансових установ перед контролюючими органами, в тому числі перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг діяльністю ринків фінансових послуг,
 • Представництво інтересів фінансових установ у судових інстанціях.

Правники та адвокати PLP Law Group, на кваліфіковану допомогу яких Ви можете завжди розраховувати, мають глибокі знання галузевого законодавства, широкий досвід спеціалізованої судової практики і розуміння правової специфіки діяльності небанківських фінансових установ, що дозволяє нам відповідати найвищим вимогам клієнтів і виправдовувати довіру у вирішенні юридичних питань будь-якого рівня складності.

Інформаційні технології

Зауважимо, що динаміка розвитку IT-бізнесу в Україні протягом останніх декількох років йде по висхідній, а постійно зростаюча експортна складова цієї галузі залучає до цього сектору української економіки  дедалі більше суб’єктів бізнесу як українського, так й іноземного походження. На відміну від значних якісних зрушень в IT-бізнесі розвиток відповідного галузевого законодавства України, на жаль, залишається на «старих» позиціях.

У царині інформаційних технологій ми надаємо такі послуги:

 • консультації у сфері прав інтелектуальної власності, пов’язаних з IT і програмним забезпеченням;
 • супровід реєстрації прав на комп'ютерні продукти та інші об'єкти інтелектуальної власності;
 • забезпечення договірного оформлення правовідносин з розробниками програмного забезпечення та авторами об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі, супровід складання ліцензійних угод;
 • правове регулювання діяльності в мережі Інтернет, у тому числі захист доменного імені та внесення в офіційну базу власників доменних імен в Україні;
 • консультації у сфері захисту користувача «хмарних» технологій;
 • розробка правових схем та документації щодо електронної комерції;
 • адвокатський супровід у справах, пов’язаних із кіберзлочинами;
 • представництво інтересів клієнта у суді у справах, пов'язаних з порушенням та захистом авторських прав в сфері IT;

Чи доводилося Вам стикатися з випадками незаконного відтворення, розповсюдження власно створених комп’ютерних програм або з відвертим нехтуванням з боку третіх осіб авторськими та суміжним правами розробників?

Такі порушення, спричинені  певними прогалинами у законодавстві, дедалі частішають.

Наразі існує цілий ряд проблемних питань, які необхідно кваліфіковано вирішувати для забезпечення захисту прав приватних осіб і компаній, які працюють в сфері IT. Незважаючи на те, що ця галузь економіки є досить молодою, ми вже маємо суттєві надбання у даній правничі         й практиці.

До прикладу, декілька наших порад стосовно поширених проблемних питань.

 1. Так, відповідно до чинного законодавства України «комп’ютерні програми» відносяться до об’єктів авторського права та охороняються як літературні твори. Авторське право на твір виникає з моменту його створення і не підлягає обов’язковій реєстрації. У теорії, це означає, що авторське право на програмне забезпечення не потребує як такого оформлення, утім, враховуючи сучасні умови ринку, ми наполегливо пропонуємо своїм клієнтам все одно  реєструвати свої авторські права в державному реєстрі, оскільки це дає ряд незаперечних переваг.

Існує непоодинока практика, коли авторські права на незареєстровані програмні продукти (комп’ютерної програми, бази даних тощо) реєструються з метою привласнення чужого авторства для подальшого отримання прибутку. Наша судова практика дає нам змогу впевнено стверджувати, що при вирішенні спору щодо авторства на програмний продукт суд буде в першу чергу з’ясовувати хто з сторін має відповідне свідоцтво про реєстрацію. У разі виникнення будь-яких розбіжностей і непередбачених ситуацій це ставить авторів, що зареєстрували свої права, у наперед виграшне становище.

 1. Чимало правових спорів виникає з причин непрофесійного забезпечення прав роботодавця або замовника при створенні програмних продуктів найманими працівниками. Наша Компанія пропонує клієнтам декілька шляхів врегулювання таких правовідносин: (і) прийняття на роботу програміста за трудовою угодою; (іі) замовити розробку програмного забезпечення у сторонньої особи за угодою цивільно-правового характеру; (ііі) скористатися послугою аутстаффінгу.

Укладання трудового договору буде мати переваги у тих випадках, коли обов'язки працівника не обмежуються одноразовим створенням програмного продукту, натомість передбачається, що працівник безперервно буде зайнятий творчою працею, результатом якої буде створення об'єктів авторського права. Якщо замовник не має наміру укладати з програмістом трудову угоду, законодавство дозволяє йому найняти останнього за цивільно-правовим договором підряду. Проте, у цьому випадку замовник не отримує автоматично всіх майнових прав на створений об'єкт як при укладанні трудового договору, відповідно, йому необхідно буде також укласти з автором окремий договір, наприклад, уклавши лише один договір - на створення об'єкта авторського права.

 1. В умовах «вільного доступу» правоохоронних органів до офісів українських бізнесменів та поштових серверів все більшої популярності набуває використання «хмарних» сховищ даних. Це модель онлайн-сховища, в якому дані зберігаються на численних розподілених в мережі серверах. На відміну від моделі зберігання даних на власних «жорстких» серверах, придбаних чи орендованих спеціально для подібних цілей, зміст або будь-яка інформація із «хмарних» серверів згаданим вище стороннім особам недоступна, а також убезпечена від доступу несумлінних «адмінів».

Стосовно правового регулювання використання «хмарних» серверів, то законодавчі регуляції  використання новітніх технологічних досягнень у цій сфері в Україні сильно запізнюється. Законодавство України взагалі не містить визначення поняття «хмарні технології» або «хмарні сервери». Саме тому ми пропонуємо нашим клієнтам комплекс заходів, котрі охоплюють у тому числі проведення юридичного аудиту провайдера «хмарних» технологій та супровід укладення відповідних  договорів з такими провайдерами.

Аграрно-харчовий сектор

У рамках цієї практики ми надаємо юридичні послуги з питань:

 • Юридичного забезпечення правочинів  із земельними ділянками та реєстрація речових прав
 • Юридичного супроводу укладання форвардних контрактів, випуску аграрних розписок
 • Юридичного забезпечення правочинів, пов’язаних із залученням зовнішнього фінансування (кредитування, торгове фінансування, інвестиції в акціонерний капітал, випуск боргових паперів)
 • Ліцензування у сфері підприємств харчової промисловості
 • Захисту інтересів клієнта під час перевірок контролюючими органами
 • Судового захисту.

Нижче хочемо навести приклади декількох проблемних питань, з якими стикаються підприємці, що працюють у цій галузі, та по яких правники PLP Law Group маєють певну юридичну практику їх розв’язання.

Титульна реєстрація права власності.

З 1 січня 2013 року власники земельних ділянок зіштовхуються з проблематикою відчуження земельних ділянок. Зокрема, це пов’язано з тим, що Державний реєстр речових прав на нерухоме майно був утворений з нуля, а не увібрав у себе увесь масив відомостей про речові права на нерухомість, накопичених за попередні періоди. І хоча Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і гарантував дотримання цих прав, але для здійснення будь-якого правочину з нерухомим майном вони фактично стали підлягати обов’язковій «перереєстрації». Все це утворило додаткові, і головне - необґрунтовані складнощі для власників земельних ділянок.

Державна реєстрація права оренди на землі сільськогосподарського призначення.

Кількість договорів оренди таких земель, які укладаються протягом одного року, іноді складає декілька мільйонів на рік. Орендодавець за кожним договором оренди нині має державний акт на право власності на земельну ділянку, який свідчить про те, що держава вже визнала це право. Однак за новим порядком для укладення нового договору і державної реєстрації права оренди у Державному реєстрі необхідно ще раз зареєструвати право власності. Ще гірша ситуація із продовженням терміну оренди за договорами, укладеними до 2013 року. В такому випадку, окрім реєстрації права власності, необхідно здійснити також реєстрацію існуючого права оренди, і лише потім – вносити до Реєстру відомості про продовження терміну.

Форвардні контракти.

Індивідуальний характер укладення форвардних контрактів доз­воляє досить точно визначити  ризики, які відповідають потребам сторін. Форвардні контракти мають суттєву перевагу над ф’ючерсними контрактами, оскільки не потребують щоденної переоцінки за поточним курсом або ставками. Здійснення бух­галтерських проведень форвардного контракту за рахунками відбувається тільки двічі — на дату укладання угоди і на дату платежу. Процес щоденної переоцінки фінансових інструментів підвищує мінливість прибутку, що в цілому небажано, а форвардні контракти дозволяють цього уникнути. Однак, головний недолік форвардних угод полягає у неможливості маневрування. Умова обов’язкового виконання не дозволяє до­строково розірвати угоду або змінити її умови, а відсутність вторинного форвардного ринку не дає змоги перепродати контракт. Як наслідок, форвардні контракти мають низьку ліквідність, а ризик невиконання зобов’язань за ними досить високий, що підтверджує судова практика. Натомість наш досвід показує, що юридично виважений текст такого договору мінімізує зазначені ризики та робить його максимально прийнятним для провадження бізнес-процесів.