+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Антикорупційна політика і протидія хабарництву

Антикорупційна політика PLP Law Group (далі – «Фірма») спрямована на ведення бізнесу на засадах чесної та етичної поведінки у відносинах із працівниками та третіми особами. В рамках цього, Фірма проводить політику абсолютної нетерпимості до хабарництва та корупції і прагне діяти професійно, відповідально і сумлінно у всіх ділових відносинах і сферах практики Фірми, із дотриманням та забезпеченням ефективних механізмів запобігання проявів корупції та протидії хабарництву.

Фірма дотримується всіх нормативно-правових актів, що мають відношення до боротьби з хабарництвом і корупцією як в Україні (Закон України «Про запобігання корупції») так і в інших юрисдикціях, в яких вона здійснює свою діяльність (U.S. FCPA, UK Bribery Act та інші).

У цій політиці, термін «Третя особа» означає будь-яку фізичну особу або організацію, з якою ми вступаємо в контакт при наданні послуг та управлінні бізнесом, і включає в себе наявних і потенційних клієнтів та замовників, посередників, постачальників, підрядників, агентів, консультантів, а також державні установи і організації, органи місцевої влади, в тому числі їх представників та посадових осіб, політиків і політичні партії.

Ця політика поширюється на всіх осіб, які працюють в Фірмі на всіх рівнях, у тому числі партнерів, директорів, радників, юристів та інших співробітників (які працюють як на постійній, так і на тимчасовій основі, або за сумісництвом), консультантів, підрядників, стажерів, волонтерів, агентів, або будь-яких інших осіб, пов'язаних із Фірмою (спільно іменовані в подальшому «Працівники» у цій політиці).

Протидія хабарництву

Хабар (неправомірна вигода) – гроші, матеріально цінні речі, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають без законних на те підстав особі, наділеній певними повноваженнями для її стимулювання використовуючи такі повноваження діяти в інтересах особи, що їх передає або пропонує. Хабарництво є кримінальним правопорушенням та полягає у пропозиції або даванні хабара, отриманні або проханні/вимозі хабара.

Фірма усвідомлює покладену на неї відповідальність в питаннях протидії проявам корупції та хабарництва, та ризики, пов’язані з можливим  залученням Працівників до такої протиправної діяльності.

Подарунки і гостинність

Ця політика не забороняє нормальну етичну поведінку, яка передбачає доречну гостинність, привітність, ввічливість, в тому числі в питаннях передачі та отримання подарунків, пригощання та безоплатного надання послуг. Тим не менш, у нас є конкретні внутрішні політики та процедури, які забезпечують правильне і однозначне розуміння Працівниками, того, що слід розглядати як нормальну етичну поведінку з урахуванням  фінансових обмежень  та принципів, викладених нижче (основних принципів), а саме, що будь-які подарунки:

 • не повинні бути зроблені з метою спонукання до певних дій або бездіяльності, або призводили б до виникнення переваг або упередженості, або могли би розцінюватися як хабар;
 • повинні відповідати місцевому законодавству, звичаям ділового етикету;
 • повинні бути передані в дар від імені організації, а не від імені індивідуума;
 • не повинні бути у вигляді готівки або іншого грошового еквіваленту;
 • повинні бути прийнятні та доречні в даних обставинах;
 • повинні відповідати загальноприйнятому розумінню (не викликати подив) щодо характеристик таких подарунків в т.ч. вартісних, приводу для їх дарування;
 • повинні бути передані в дар відкрито, не таємно.

В будь-якому випадку подарунки не повинні бути запропоновані або прийняті від осіб, наділених владними повноваженнями органів держаної влади або місцевого самоврядування, або їх представників, або політиків чи політичних партій, без попередньої згоди партнера Фірми.

Практика дарування подарунків може відрізнятися між країнами і регіонами, і те, що може бути нормальним і прийнятним в одному регіоні в жодному разі не може бути подаровано в іншому. Дарування або знак гостинності мають розглядатися в контексті обставин з точки зору доречності та виправданості. Також мають оцінюватися та братися до уваги справжні наміри дарування або прояву гостинності.

Нижченаведене є не прийнятним для будь-якого Працівника (або особи, яка діє від його імені):

 • передавати, обіцяти передати, або пропонувати, гроші, подарунок або проявляти надмірну гостинність з очікуванням або сподіванням, що завдяки цьому буде надана перевага або у зв’язку із тим, що така перевага вже була надана;
 • передавати, обіцяти передати, або пропонувати, гроші, подарунок або проявляти надмірну гостинність щодо державних службовців, суб’єктів владних повноважень, або їх представників за "сприяння" або прискорення рутинних процедур;
 • приймати платіж від Третіх осіб, щодо якого наперед відомо або можна обґрунтовано припустити, що такий платіж передбачає отримання ними переваг;
 • приймати подарунок від Третьої особи, щодо якого наперед відомо або можна обґрунтовано припустити, що подарунок запропоновано з очікуванням, що Фірмою буде надана певна перевага такій Третій особі навзаєм;
 • погрожувати або переслідувати Працівника, який відмовився взяти участь у хабарництві, або викрив факт такого хабарництва, або висловив стурбованість щодо дотримання вимог цієї політики;
 • брати участь у будь-якій діяльності, яка може призвести до порушення цієї політики.

Сплата за «сприяння» та «відкати»

Ми не сплачуємо  і не приймаємо платежі, спрямовані на спрощення формальностей, неофіційне прискорення формальних процедур або «відкати» у будь-якому вигляді, в т.ч. у вигляді невеликих неофіційних платежів.

Пожертвування

Фірма може здійснювати пожертви та сплачувати благодійні внески, які відповідають місцевим законам та моральним засадам.

Обов'язки та відповідальність

За попередження, виявлення та повідомлення про хабарництво та інші форми корупції відповідають всі особи, які у нас працюють або перебувають під нашим контролем. Працівники повинні уникати будь-якої діяльності, яка може призвести до порушення цієї політики.

Працівник зобов'язаний якомога швидше повідомити Фірму, якщо він вважає, що виникає або може виникнути у майбутньому  ситуація, яка не узгоджується із цією політикою, якщо від нього вимагають хабар або пропонують хабар, або він вважає що його залучено до іншого виду незаконної діяльності.

До працівника, який порушує цю політику можуть бути застосовано заходи дисциплінарного характеру, які можуть  призвести до його звільнення. Ми залишаємо за собою право припинити наші договірні відносини з Третіми особами, якщо їх дії мають корупційну складову та можуть зашкодити діловій репутації Фірми.

Якщо будь-якій особі стануть відомі обставини щодо дій наших Працівників або діяльності Третіх осіб, які мають ознаки корупції  або порушення цієї політики, вона може повідомити про такі факти безпосередньо одного з партнерів Фірми.

Тренінги та комунікації

Для всіх Працівників запроваджено групові тренінги та індивідуальна роз’яснювальна робота щодо належного дотримання цієї політики та відповідності її вимогам. Також у доречний спосіб ми доносимо до відома Третіх осіб застосування нами підходів, які передбачають абсолютну нетерпимість до хабарництва та корупції.

Моніторинг та контроль

Фірма постійно здійснює моніторинг та  контроль впровадження цієї політики через певні проміжки часу, аналізуючи її застосування на предмет доречності, адекватності та ефективності. Внутрішні системи і процедури контролю також є предметом  регулярного перегляду задля забезпечення впевненості у тому, що вони є ефективними в боротьбі з хабарництвом і корупцією.

Всі наші працівники усвідомлюють, що вони несуть відповідальність за успішність реалізації цієї політики і мають використовувати її для безкомпромісного викриття та протидії корупції.