+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Тарифна політика

Наша корпоративна політика в питаннях оплати та тарифікації юридичних послуг передусім полягає у необхідності надання Клієнту можливості заздалегідь ознайомитися з нашими підходами до ціноутворення та завдяки цьому оцінити та визначити потенційні видатки на наші послуги.

Одним із основних критеріїв, на котрих побудована наша тарифна політика, є формування чітких і прозорих фінансових домовленостей з Клієнтом, які нами однаково розуміються.

Тож з метою побудови довірчих стосунків з Клієнтом у питаннях визначення гонорару за юридичні послуги ми підготували нижченаведену інформацію.

ОСНОВНІ ВИДИ ГОНОРАРУ

Погодинна оплата

Загалом, ціноутворення на юридичні послуги PLP Law Group ґрунтується на погодинних ставках наших правників, розмір яких залежить від досвіду, рівня кваліфікації та, відповідно, посади правника. Погодинна оплата застосовується передусім при комплексному юридичному обслуговуванні або в проектах, коли не виявляється можливим заздалегідь оцінити кількість часу і зусиль, які будуть витрачені правниками при вирішенні клієнтських питань, що не дозволяє упевнено визначити точний розмір гонорару.

Розмір погодинних ставок

Погодинні ставки застосовуються до будь-яких витрат часу правника по справах (проектах) Клієнта за винятком часу, витраченого на внутрішні комунікації персоналу по проекту (постановка задач, передача справи від одного правника іншому, внутрішні звітування та контроль ходу виконання доручень, внутрішні наради, консультації тощо).

Погодинні ставки застосовуються із шестихвилинним дискретним кроком (0,1 години), тобто витрачений час округлюється до найближчого більшого значення, кратного 0,1 години.

Оплата часу правника, витраченого на проїзд та очікування (travel time) відбувається за ставкою, що становить 50% від розміру його звичайної погодинної ставки, зазначеної вище. Утім під час відрядження правника в рамках роботи з клієнтськими питаннями  час очікування обліковується за 50% ставкою із застосуванням ліміту не більше 7 годин на добу.

Застосування 50% ставки погодинної оплати стосовно обліку travel time дозволяє Клієнту справедливо не переплачувати за «технічні години», а нам частково компенсувати недоотримані гонорари за звичайними ставками у разі умовного використання правником часу, витраченого як travel time, на іншу кваліфіковану роботу над питаннями Клієнтів.

У разі надання юридичних послуг термінового характеру або надання послуг у позаробочий час розмір погодинних ставок збільшується в 1,5 рази. У разі надання юридичних послуг у  вихідні та святкові дні розмір погодинних ставок збільшується у два рази. При цьому ми залишаємо за собою беззастережне право відкласти надання таких послуг до наступного робочого дня.

Фіксована винагорода

Цей вид гонорару застосовується до клієнтських проектів, пов’язаних із застосуванням стандартних процедур, до прикладу,  реєстрація та реорганізація компанії, реєстрація випуску акцій, скликання та проведення загальних зборів акціонері, або стосовно окремих юридичних дій, коли ми наперед можемо передбачити, скільки часу буде витрачене задля досягнення бажаного результату.

Винагорода за результат

В окремих випадках юридичні послуги можуть надаватися на умовах сплати винагороди за умови досягнення обумовленого з Клієнтом результату. Винагорода за результатом визначається у відсотках (як правило, це 30%) від фактично одержаної Клієнтом матеріальної вигоди, при цьому розмір винагороди за результат не може бути меншим за наперед обумовлену з Клієнтом мінімальну суму такої винагороди. У разі ж досягнення обумовленого результату, котрий не може бути виміряний в грошовому еквіваленті, винагорода становить наперед обумовлену суму.  Вказаний вид гонорару зокрема, застосовується у проектах, пов’язаних із стягненням заборгованості, оскарженням донарахувань податків та зборів, штрафних санкцій тощо. При цьому понесені прямі видатки компенсуються Клієнтом, як правило, додатково та сплачуються незалежно від досягнення результату.

Поєднання декількох видів гонорарів

Загальна сума гонорару може визначатися також шляхом комбінування та поєднання окремих видів гонорару у заздалегідь погоджений із Клієнтом спосіб. Наприклад, розмір винагороди за результат може бути зменшений за умови одночасного застосування погодинних ставок.

Досить поширеним у нашій практиці є застосування абонентської плати в поєднанні із погодинними ставками. Як правило, абонентська плата, яка сплачується щомісячно в однаковому узгодженому із Клієнтом розмірі і не залежить від обсягу послуг протягом місяця, та може включати витрати часу правників на технічну обробку документації (копіювання, сканування, архівування), телефонні консультації Клієнта, щомісячні планові візити до Клієнта тощо. Абонентське обслуговування нами заохочується, у т.ч. шляхом одночасного застосування знижок до погодинних ставок.

ПРЯМІ ВИДАТКИ

У процесі роботи з клієнтськими питаннями правниками можуть бути понесені прямі видатки у вигляді грошових сум, які сплачуються третім особам в інтересах Клієнта. Прикладами таких видатків можуть бути суми судового збору,державного мита, окремих зборів при одержанні певних документів, сплата за послуги нотаріуса, перекладача, оцінювача, експерта, аудитора, фінансового консультанта, бухгалтера, винагорода зовнішніх радників, залучених до клієнтського проекту, витрати на відрядження, витрати на зв’язок тощо.

Такі видатки компенсуються Клієнтом повністю. Облік прямих видатків здійснюється окремо від гонорару, що знаходить своє відображення в розрахункових документах

В окремих випадках компенсації також підлягають видатки на архівування, сканування та копіювання документів, якщо інше не обумовлено з Клієнтом.

Прямі видатки у сумі понад 1 000 грн. є предметом попереднього їх узгодження із Клієнтом, якщо інше не передбачено домовленостями із Клієнтом.

Витрати на відрядження, як правило, включать суми добових у розмірі 400 грн. на одного відрядженого правника, а також витрати на трансфер до/з місця відрядження та витрати на проживання у місці відрядження.

Сума видатків, котра підлягає компенсації з боку Клієнта на користь PLP Law Group, додатково може бути скоригована на суму податків, які виникають в залежності від форми сплати таких сум.

ДЕПОЗИТ

Депозитом є обумовлений аванс, що підлягає сплаті з боку Клієнта. Депозит у процесі надання юридичних послуг зараховується у якості гонорару та/або компенсації прямих видатків. За умови зменшення суми залишку депозиту ми завчасно повідомляємо Клієнта про необхідність довнесення депозиту.

Внесення депозиту є обов’язковою передумовою подальшого надання юридичних послуг, якщо не йдеться про комплексне абонентське обслуговування або надання юридичних послуг на умовах винагороди за результатом.

Визначення розміру депозиту залежить від передбачуваного обсягу та характеру юридичних послуг.

Після завершення надання юридичних послуг невикористаний депозит підлягає поверненню Клієнту.

ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКІВ ДО СПЛАТИ (БІЛІНГ)

Рахунки за надані послуги виставляються, як правило, щомісячно. До рахунку додається деталізація (у разі застосування погодинних ставок), яка містить докладний опис всіх робіт, які були проведені по проектах Клієнта, структуру travel time, а також інформацію щодо сум прямих видатків.

Деталізація дозволяє Клієнту  ознайомитися з тим, яким чином  відбувається розрахунок вартості юридичних послуг, які саме роботи та у які дати були проведені, хто з правників та скільки часу витратив на опрацювання клієнтських питань.

УМОВИ ОПЛАТИ

Рахунки щодо наданих юридичних послуг та компенсації видатків підлягають оплаті протягом 3 банківських днів після їх отримання. У разі невчасної сплати рахунку може бути застосована пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, якщо інше не передбачено домовленостями із Клієнтом. Для зручності Клієнтів ми приймаємо оплату картками VISA, Master.

ПДВ

Як правило, юридичні послуги, які надаються нами, не оподатковуються податком на додану вартість. Проте, у разі зацікавленості Клієнта у сплаті послуг, на вартість яких додатково нараховується ПДВ, ми можемо запропонувати і таку можливість, що дозволить Клієнту - платнику ПДВ сформувати податковий кредит.

ЕКОНОМІЯ ВИТРАТ КЛІЄНТА НА ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

З нашого боку ми докладаємо максимум зусиль для оптимізації витрат Клієнта на юридичні послуги. Зокрема, робота над проектом розподіляється між персоналом таким чином, щоб оптимально використати рівень кваліфікації наших правників за мінімальних витрат часу для кожного виду робіт по проекту.

Нами надаються поради щодо найоптимальнішої стратегії досягнення результату у справі, в т.ч. з точки зору задіяних ресурсів.

Також Ви можете скористатися слушними загальними порадами щодо оптимізації витрат на юридичні послуги, зокрема, за допомогою ресурсу wikiHow.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БІЛІНГУ

Ми вважаємо, що спроможні надавати Вам найкращі юридичні сервіси за розумною ціною. Як показує наш досвід, якнайкраще це відбувається через повне і відверте обговорення фінансових питань з самого початку і протягом всієї нашої співпраці.

Якщо у Вас виникають питання щодо рахунку або деталізації, не соромтеся та не зволікайте у зверненні до нас за відповідними роз’ясненнями, ми будемо раді пояснити Вам будь-які позиції у деталізації та відповісти на будь-які запитання стосовно наданих послуг.

Просимо направляти Ваші запитання, зауваження та пропозиції щодо білінгу та оплати юридичних послуг PLP Law Group на адресу billing@plp.kiev.ua.

Зауважимо, що час наших правників та спеціалістів фінансового департаменту, витрачений на відповіді, роз’яснення, консультування щодо білінгу, змісту деталізацій, щодо можливостей оптимізації видатків на юридичні послуги тощо не підлягає сплаті з боку Клієнта