+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Черговий важливий крок до повного перезавантаження фондового ринку в Україні

Законопроект №5592-д щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів

16 листопада 2017 року був прийнятий законопроект № 5592-д, який передбачає чимало змін у статусі акціонерних товариства в Україні, розкриттю інформації про їхню діяльність та порядку емісії цінних паперів.

Отже, Вам буде ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО...

Впроваджується поняття публічної пропозиції акцій, відповідно відбуватиметься поділ акціонерних товариств на такі, що здійснили публічну пропозицію та такі, що не робили публічної пропозиції. Натомість, усі без виключення акціонерні товариства залишаються при своїх типах та формах публічних та приватних акціонерних товариства.

З моменту набрання чинності закону, все емітенти вважатимуться такими, що не здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, якщо… емітент офіційно не оприлюднив інформацію про зворотне або станом на день набрання чинності цим Законом їхні цінні папери не перебуватимуть у лістингу.

До акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції, застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

З моменту набрання чинності закону емітенти повинні привести статути та внутрішні положення у відповідність із цим Законом: для публічних акціонерних товариств та банків протягом року з дня набрання чинності цим Законом; для всіх інших акціонерних товариств - протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

* Публічна пропозиція орієнтована на необмежене коло інвесторів. Публічна пропозиція може бути здійснена й фізичною особою щодо продажу належних йому акцій.

Публічна пропозиція здійснюватиметься наступними способами:

1)        Публічна пропозиція емітентом в процесі емісії (ІРО)

2)        Публічна пропозиція викуплених емітентом акцій (SPO)

3)        Публічна пропозиція цінних паперів оферентом (РО)

4)        Допуск цінних паперів до торгів на регульованому ринку.

 

* Скасовано необхідність публікацій регулярної та особливої інформацій в офіційних друкованих виданнях, проте кожен емітент зобов’язаний мати власний веб-сайт, на якому розміщувати корпоративну та іншу обов’язку інформацію.

Для публічних емітентів запроваджується новий рівень розкриття інформації, аналогічний публічним компаніям в Європі. Така інформація передбачатиме більший обсяг та більше способів розкриття інформації.

* Законом передбачена спрощена процедура розкриття інформації для Приватних акціонерних товариства. Приватні акціонерні товариства розкриватимуть інформацію лише на власному веб-сайті.

З’являється нова постать на фондовому ринку -Агент з розкриття інформації. Діяльність Агента з розкриття інформації зможуть проводити лише юридичні особи, які отримали відповідне Свідоцтво НКЦПФР про включення до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги з фондового ринку. Обов’язки Аента: Надання регульовану інформацію та адміністративні данні до Комісії; Оприлюднювати регульовану інформацію від імені емітента; Розповсюджувати в режимі безперервного оновлення консолідовану інформацію про цінні папери або емітента.

* Приділено значної уваги структурі та порядку діяльності наглядових рад, змінено мінімальну кількість незалежних директорів у наглядовій раді, а також визначено застереження щодо їхньої афілійованості.

 

* З’являється новела про можливість невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії виключно за рішенням загальних зборів акціонерів, ухваленим 95% голосів,  а не за приписами статуту, як то міститься у наразі діючій редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

Впроваджуються такі нові поняття як ІНОЗЕМНИЙ емітент, ПРОСПЕКТ цінних паперів, РІШЕННЯ про емісію.

 

Станом на дату складання цієї новини законопроект чекає на підпис Голови Верховної Ради.