+380 44 3777361

+380 44 3777362

вул. Іллінська, 8,
м. Київ, Україна, 04070

Семінар «НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У 2018 РОЦІ: БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА»

Запрошуємо Вас 25 cічня 2018 року до участі у семінарі «НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У 2018 РОЦІ: БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА»

Громадська спілка «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ»

та

PLP LAW GROUP

запрошують до участі у

ТРЕТЬОМУ ТРАДИЦІЙНОМУ СЕМІНАРІ

«НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У 2018 РОЦІ: БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА»

25 січня 2018 р., реєстрація - з 9.00, початок об 09.30, закінчення – 13.30.

Місце проведення: Великий конференц-зал Національної академії наук України, м. Київ, вул. Володимирська 55. Їхати авто або метро (ст. «Театральна»).

 

ПРОГРАМА

Сесія 1.Доповідач: ІВАН ЛЕГЕЙДА, Керуючий партнеркерівник практики податкового та митного права PLP Law Group, Голова комітету з фінансово-правових та податкових питань Польсько-української господарчої палати, експерт з позасудового та судового супроводу бізнесу з питань оподаткування, юридичного аудиту та податкового планування. Має досвід понад 10 років юридичної практики, виступає доповідачем на конференціях, зокрема, з питань розробки стратегій вирішення конфліктів з фіскальними органами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ КОНФЛІКТІВ З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА

1.        Огляд змін в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2.        Новели податкового законодавства у 2018 р.

3.        Типові помилки при юридичному супроводі з податкових питань.

4.        Судова практика у податкових спорах. 

 

 

Сесія 2. Доповідач/консультант: ОЛЕКСІЙ ШМАТКО, кандидат економічних наук, LLM (магістр права, Університет Лейдена, Нідерланди), сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант. Упродовж 14 років працював в органах Державної податкової служби України усіх рівнів, після чого вже 7 років працює в податковому консалтингу. Член Комітету UCMA з питань оподаткування, обліку та аудиту. Президент компанії AXIOMA CONSULTING CROUP LLC (Україна/Нідерланди).

 

ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 р. та в 2018 р.

1.        Бухгалтерський облік як база для податкового обліку. Вибір концептуальної основи. Узгоджувальні процедури. Важливі нюанси бухгалтерського обліку: відмінності в операціях за рахунок прибутку і капіталу; виправлення помилок; витрати майбутніх періодів.

2.        Порядок подання податкової звітності і сплата податків в 2017 і 2018 рр. Врахування збитків в податковій декларації. Оподаткування дивідендів.

3.        Звільнення від оподаткування, податкові пільги та інші особливості оподаткування.

4.        Підходи до обліку витрат. Особливості обліку окремих витрат (відрядження, гарантійні зобов’язання, реклама і маркетинг, благодійність тощо).

5.        Витрати, що обмежуються ПКУ (роялті, придбання товарів у нерезидентів) та принцип «витягнутої руки».

6.        Податковий облік основних засобів. Облік ремонтів та інших поліпшень основних засобів. Фінансовий та операційний лізинг. Ліквідація основних засобів.

7.        Особливості податкового обліку роялті і інших операцій з нематеріальними активами

8.        Врахування в податковому обліку резервів (в т.ч. резерву відпусток), сумнівної та безнадійної заборгованості. Резерви фінансових установ.

9.        Вплив переоцінки (дооцінки, уцінки) на об’єкт оподаткування. Особливості використання МСФЗ 13 «Справедлива вартість» для оцінки різних категорій активів: основних засобів, цінних паперів, інвестиційної нерухомості. Переоцінка за справедливою вартістю та знецінення.

10.    Податковий облік операцій з цінними паперами та деривативами, корпоративних прав, операцій РЕПО. Облік інвестицій за методом участі в капіталі.

11.    Особливості визнання фінансових витрат. Застосування правила «тонкої капіталізації». Співвідношення правила «тонкої капіталізації» з іншими обмеженнями (нерезиденти з низькоподаткових юрисдикцій, трансфертне ціноутворення).

12.    Оподаткування поворотної фінансової допомоги та визнання боргових зобов’язань за справедливою вартістю.

13.    Оподаткування доходів нерезидентів і операцій платника з окремими нерезидентами. Оподаткування постійних представництв нерезидентів.

14.    Законодавчі зміни, що набули чинності з 1.01.2018 та перспективи законодавчих змін в світі світових та українських заходів щодо деофшоризації (оглядово).

 

Участь у семінарі для членів і учасників UCMA та клієнтів PLP Law Group безкоштовна.

Вартість участі у семінарі для інших учасників – 1250 грн., ПДВ – 0,00 грн.

Учасники одержать матеріали семінару в електронній формі на свій e-mail.

У зв’язку з обмеженою кількістю  місць, просимо Вас реєструватися на семінар завчасно.

Реєстрація проводиться до 23.01.2018 р.

 

Для реєстрації просимо заповнити реєстраційну форму.

З питань реєстраціїпросимо звертатися до Наталії Бородавки (тел. 093-419-26-37), або на e-mail: info@plp.kiev.ua